• exp

  こうえいきょう - [好影響] - [HẢO ẢNH HƯỞNG]
  こうえいきょう - [好影響をもたらす] - [HẢO ẢNH HƯỞNG]
  Có ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế: 経済に好影響をもたらす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X