• n

  てじな - [手品]
  Trong ảo thuật, cần phải lừa dối khách xem không nhiều thì ít: 手品では多かれ少なかれ観客をだます必要がある
  Trông trò ảo thuật đó như thể là dùng phép thuật.: その手品は本当に魔法を使っているように見える。
  げんじゅつ - [幻術] - [ẢO THUẬT]
  きじゅつ - [奇術]
  ảo thuật dùng mũ: 帽子を使った奇術
  ông ta đã làm chúng tôi ngạc nhiên bởi rất nhiều phép ảo thuật lạ: 彼はさまざまな奇術の技で私たちを驚かせた
  trình diễn ảo thuật: 奇術を披露する
  nhà ảo thuật đã sử dụng nhiều thủ pháp có hiệu quả đặt biệt: 奇術師は特殊効果を多用するようになった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X