• n

  インド
  Ấn Độ và Pakistan đã tách ra thành 2 quốc gia mới hoàn toàn độc lập: インド、パキスタンが新国家として独立した
  bãi bỏ chế tài kinh tế (lệnh cấm vận kinh tế) áp đặt lên Ấn Độ và Pakistan: インド・パキスタンに課した経済制裁を解除する
  nới lỏng tình trạng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan: インド・パキスタン間

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X