• n

  インドよう - [インド洋]
  những hòn đảo trên Ấn Độ Dương: インド洋に浮かぶ島
  tôi đã băng qua Ấn Độ Dương, đi quanh mũi Ảo Vọng, và năm ngoái thì trở về nhà: インド洋を横断し、喜望峰を回って昨年ふるさとに戻った
  đi tàu trên Ấn Độ Dương: インド洋上の船に乗っている
  dòng hải lưu nam Ấn Độ Dương: 南インド洋海流

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X