• v

  してい - [指定する]
  ấn định (ngày giờ, nơi chỗ): (日時・場所)を指定する
  きる - [切る]
  きめる - [決める]
  Chúng tôi ấn định ngày cưới.: 私たちは結婚式の日取りを決めた。
  おわせる - [負わせる]
  ấn định (nghĩa vụ, thuế, hình phạt): (義務・税・罰等)を負わせる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X