• n

  かんそう - [感想]
  ấn tượng đơn giản: 簡単な感想
  cảm tưởng (ấn tượng) ban đầu: 最初の感想
  おもむき - [趣]
  Buổi tiệc có ấn tượng về phong cách Latin thể hiện ở đồ ăn và đồ trang trí: そのパーティーは、食べ物や飾り付けの点で、ラテン風の趣があった
  いんしょう - [印象]
  Ấn tượng của bạn về Nhật Bản như thế nào ?: 日本の印象はいかがですか。
  Ấn tượng đầu tiên của bạn về Nagasaki thế nào ?: 長崎の第一印象はいかがでしたか。
  Bài phát biểu của ông ta đã gây một ấn tượng sâu sắc với toàn thể người nghe.: 彼の演説は聴衆の全てに強烈な印象を与えた。
  Tôi mang một ấn tượng không tố
  イメージ
  ấn tượng về sản phẩm không rõ ràng: はっきりしない商品イメージ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X