• v

    かくれる - [隠れる]
    ẩn nấp sau lưng ai: (人)の後ろに隠れる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X