• n

  なめくじ - [蛞蝓]
  でんでんむし - [蝸牛] - [? NGƯU]
  かぎゅう - [蝸牛] - [* NGƯU]
  Sự rung động của màng nhĩ truyền đến trung tâm của tai và đưa đến ống được gọi là ốc tai: 鼓膜の振動は中耳に伝わり、蝸牛殻と呼ばれるらせん状の管に達する。

  Kỹ thuật

  エスカルゴ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X