• n

  パイプ
  ノズル
  つつ - [筒]
  ống pháo hoa: 信号弾発射筒
  ダクト
  くだ - [管]
  ống tiêu hóa: 消化管
  ống thông gió (thoát lên phần phía trên): 通風管(上部に送り出す)
  ống cho vào đâu: ~に挿入する管
  かん - [管]
  ống dưới: 下管
  ống trên: 上管
  ống hai cực (đèn đi-ốt): 2極管

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X