• n

  レシーバー
  ちょうしんき - [聴診器]
  じゅわき - [受話器]
  イヤホーン
  đeo ống nghe : イヤホーンをつける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X