• n, exp

  カテーテル
  cắt bỏ ống thông đường tiểu: カテーテル・アブレーション
  ống thông đường tiểu Lumen đơn: シングルルーメン・カテーテル
  ống thông đường tiểu bằng khí ôxy: 酸素カテーテル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X