• n

  ネスト
  す - [巣]
  きん - [斤]
  một nửa ổ bánh mì vẫn còn tốt hơn là không có gì: 半斤のパンでもないよりはまし
  một ổ bánh mì: 食パン一斤

  Kỹ thuật

  ソケット
  ネスト
  ピット
  ポケット
  リセプタクル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X