• n

  びょうそう - [病巣] - [BỆNH SÀO]
  ổ bệnh cũ: 原病巣
  えんしょうびょうそう - [炎症病巣]
  ổ bệnh động kinh: てんかん病巣

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X