• n

  かぎのあな - [鍵の穴]
  かぎあな - [鍵穴] - [KiỆN HUYỆT]
  rút khóa ra khỏi ổ khóa: 鍵を鍵穴から(引き)抜く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X