• adv

  そこ
  あちらこちら - [彼方此方]
  あちこち - [彼方此方]
  あそこ - [彼処] - [BỈ XỬ]
  anh ta đang làm gì ở đó ?: 彼はあそこで何をしているのですか ?
  đang làm gì ở đó thế ?: あそこで何をしてるの?
  bệnh viện XX đấy, tôi cũng sinh ra ở đó đấy: XX病院よ。私もあそこで産まれたのよ!
  あちら - [彼方] - [BỈ PHƯƠNG]
  chỗ ngồi của ngài ở đó (đằng kia): あなた様のお席はあちらです

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X