• exp

    ながい - [長居する]
    ở lâu hàng tiếng đồng hồ: に何時間も長居する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X