• exp

  いえにいる - [家にいる]
  きんしん - [謹慎]
  bắt ở nhà: 自宅謹慎
  bắt phải ở nhà để xem lại mình: ~を反省するよう自宅謹慎を言い渡される
  bắt phải ở nhà: 謹慎を命じる
  ざいたくする - [在宅する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X