• exp

    いいとしをして - [いい年をして] - [NIÊN]
    Đừng làm những việc như thế ở vào cái tuổi đấy: いい年をして、そんなことやってちゃまずいでしょう

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X