• v

  いしょく - [委嘱する]
  ủy quyền: 権限を委嘱する
  いにん - [委任]
  ủy nhiệm (ủy quyền) bằng thư: 書面による委任
  ủy quyền quản lý: 経営委任
  ủy quyền tham gia tố tụng : 訴訟委任
  けんげんをあたえる - [権限を与える]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X