• n

  アプリ
  phần mềm ứng dụng: アプリケーション・ソフト
  tham gia vào ngành công nghiệp phần mềm ứng dụng: アプリケーション・ソフトウェア産業に参入する
  tạo thêm nhiều chức năng đa dạng cho trình ứng dụng. : アプリケーション・プログラムのさまざまな機能をアクティブにする
  アプライ
  うんよう - [運用する]
  ứng dụng cùng với hệ thống khác: ほかのシステムと相互運用する
  ứng dụng một cách có hiệu quả: ~を実効的に運用する
  ứng dụng một cách có hiệu quả: (~を)うまく運用する
  おうよう - [応用]
  おうよう - [応用する]
  Ứng dụng kiến thức về công nghệ cao vào công việc của mình.: ハイテクの知識を自分の仕事に応用する。
  Ông ta cố gắng ứng dụng phát minh của mình.: 彼は自分の発明を応用しようとした。
  おうようする - [応用する]
  ứng dụng kỹ thuật ~: ~の技術の応用
  ứng dụng rộng rãi kỹ thuật đó: その技術の幅広い応用
  ứng dụng tia lase: レーザー応用
  ứng dụng cái đó sẽ mang lại hiệu quả rất cao: ~の応用が最も有望である
  ようと - [用途]
  ứng dụng thực tiễn của chiến lược này: その戦略の実践上の用途

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X