• n

  アドリブ
  bài diễn thuyết ứng khẩu (khi nói và trình diễn trước công chúng): アドリブの演説
  có rất nhiều ứng biến sáng tạo (ứng khẩu sáng tạo) trong bộ phim đó: その映画にはアドリブの部分がたくさんある
  そくざ - [即座]
  そっきょう - [即興]
  Anh ta phải tự ứng tác khi phát biểu do bị rơi mất bản ghi nhớ: 彼は自分で書いたメモをなくしたので、即興でスピーチをしなくてはならなかった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X