• Kỹ thuật

    きょようおうりょく - [許容応力]
    ゆるしおうりょく - [許し応力]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X