• adv

  がらりと
  cách suy nghĩ thay đổi 180 độ: 考え(方)ががらりと変わる。
  がらり
  tình hình đã thay đổi 180 độ: 事情ががらりと変わる
  ひゃくはちじゅうど - [百八十度] - [BÁCH BÁT THẬP ĐỘ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X