• n

  ヒーロー
  しゅんけつ - [俊傑]
  えいゆう - [英雄]
  Lincoln và Washington là những người anh hùng dân tộc của nước Mỹ.: リンカーンとワシントンはアメリカの国民的英雄だ。
  けなげ - [健気]
  そうれつ - [壮烈]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X