• n

  レッスン
  テキスト
  きょうくん - [教訓]
  Bài học mà ai đó có thể học và sử dụng để ~: ~するために(人)が学び活用できる教訓
  bài học mà ai đó không thể quên được: (人)が忘れられない教訓
  Bài học đạo đức của câu chuyện đó: その話の教訓
  Bài học học được từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Asia: アジアの金融危機から学んだ教訓
  Bài học trong quá khứ: 過去の
  かぎょう - [課業] - [KHÓA NGHiỆP]
  bài học ở trường: 学校の課業
  bài học nghiêm khắc: 厳しい課業
  phân chia bài học: 課業を割り当てる
  nghiên cứu bài học: 課業研究
  ích lợi của bài học: 課業賞与
  か - [課]
  bài 5: 第5課
  bài 6: 第6課
  じゅぎょう - [授業する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X