• v

  はいせき - [排斥する]
  Bài trừ chủ nghĩa.: 主義を排斥する
  はいじょ - [排除する]
  Loại trừ các khả năng của việc đình chỉ hoạt động dịch vụ gây ra ~: ~を起因とするサービス停止の可能性を排除する
  とりのぞく - [取り除く]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X