• n

  けんとう - [検討]
  bàn thảo ~: ~に関する検討
  bàn thảo thêm về ~: ~の余地の検討
  けんとう - [検討する]
  bàn thảo về~: ~について検討する
  bàn thảo một cách chi tiết về cặp hồ sơ liên quan đến~: ~に関するファイルを細かく検討する
  bàn thảo về ý nghĩa của ~ một cách sảng khoái: ~の意義を精力的に検討する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X