• n

  ドクター
  おいしゃさん - [お医者さん]
  いしゃ - [医者]
  いし - [医師]
  Hỏi chẩn đoán của bác sỹ.: 医師の診断を仰ぐ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X