• v

  はんばい - [販売する]
  はん - [半]
  おく - [置く]
  Cửa hàng đó bán đủ các loại thịt hun khói.: あの店はほとんどあらゆる銘柄のハムを置いている。
  うる - [売る]
  bán theo giá thị trường: 時価で売る
  bán có lãi: もうけて売る
  tao sẽ bán chiếc xe ô tô với giá 1000 đô.: 千ドルで私の車を売りましよ

  Kinh tế

  はんばい - [販売]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X