• n

  こうり - [小売り]
  Doanh nghiệp kết hợp từ các cửa hàng bán lẻ liên kết từ ~: ~によって築き上げられた小売りの巨大複合企業
  こうり - [小売]
  Họ cắt bớt chi phí sinh hoạt đến mức ảnh hưởng đến người bán lẻ.: 彼らは生活費を小売りに被害が及ぶほど切りつめている
  Giá cả đăng trên tạp chí là những giá bán lẻ theo qui định.: 雑誌に掲載されている価格は標準小売価格でございます。
  こうり - [小売する]
  こうり - [小売りする]

  Kinh tế

  こうり - [小売]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X