• n

  クラッカー
  phết pho mát vào bánh xốp giòn: クラッカーにチーズを乗せる
  tôi rất thích ăn pho mát phết lên bánh xốp giòn: 私はクラッカーの上にチーズをのせて食べるのが大好きだ
  nhà máy sản xuất bánh xốp giòn: クラッカー・ファクトリー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X