• exp

  てっきんコンクリート - [鉄筋コンクリート] - [THIẾT CÂN]
  nhà bê tông cốt thép: 鉄筋コンクリートのビル
  những bức tường bêtông cốt thép: 鉄筋コンクリートの壁

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X