• n

  ライト
  みぎがわ - [右側]
  みぎ - [右]
  Chỗ ngồi của anh là ở bên phải trưởng phòng.: あなたの席は課長の右です。
  うほう - [右方]
  sao cho không di chuyển sang bên phải: ~が右方に動かないようにする
  Mặt (bên) phải của tấm vải: 右方の表面(ひょうめん)
  Đất nước nơi mà xe cộ đều phải đi lại ở bên phải đường. : 車が右方通行(つうこう)の国

  Kỹ thuật

  オフサイド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X