• n

  ふんむき - [噴霧器]
  Phun thuốc diệt côn trùng bằng bình phun.: 噴霧器で殺虫剤を掛ける
  Dùng bình xịt hay rải hóa chất đều có hiệu quả như nhau.: 噴霧器を使って薬物を吸入するのと同程度の効果がある
  スプレー
  きりふき - [霧吹]
  phun nước lên cát bằng bình phun: 霧吹き器[スプレー・ボトル]で砂に水を吹き掛ける
  tác dụng bình phun: 霧吹き作用
  phun nước bằng bình phun: サッと霧吹きで水を吹きつけること
  エアゾール

  Kỹ thuật

  エアロゾル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X