• n

  へいきん - [平均] - [BÌNH QUÂN]
  bình quân mỗi ngày học năm tiếng: 平均して一日五時勉強する
  アベレージ
  đường ranh giới bình quân (average edge line): アベレージ・エッジ・ライン
  bình quân điểm xếp hạng (tại trường): グレード・ポイント・アベレージ(学校の)

  Kinh tế

  へいきん - [平均]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X