• n, adj

  ごくひ - [極秘]
  Đây là một điều bí mật (tuyệt mật). Đừng làm lộ ra: これは極秘だ。漏れないようにしろ
  Thông tin này là bí mật tuyệt đối (tuyệt mật): この情報は極秘です
  Bám sát người bị tình nghi một cách bí mật: 極秘で容疑者を尾行する
  Có thể chuẩn bị xúc tiến câu chuyện với bí mật tuyệt đối (tuyệt mật): 極秘で
  シークレット
  ないない - [内内] - [NỘI NỘI]
  ないない - [内々] - [NỘI]
  ないぶん - [内分] - [NỘI PHÂN]
  ないぶん - [内聞] - [NỘI VĂN]
  Bạn làm ơn giữ bí mật điều này giúp tôi: この件はご内聞に願います。
  ないみつ - [内密] - [NỘI MẬT]
  Tôi cảm thấy rằng điều đó sẽ được xử lý bí mật: 内密で処理されてしまうという感じがすごくする。
  ひそか - [秘か] - [BÍ]
  ひそか - [密か]
  ひみつ - [秘密]
  ふかしぎ - [不可思議] - [BẤT KHẢ TƯ NGHỊ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X