• v

  むく
  しぼりとる - [搾り取る]
  さくしゅする - [搾取する]
  bóc lột người lao động: 労働者を搾取する
  あらす - [荒らす]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X