• n

  かかし
  かかし - [案山子] - [ÁN SƠN TỬ]
  かいらい - [傀儡] - [KHỐi LỖi]
  bù nhìn của chủ nghĩa đế quốc: 帝国主義者の傀儡
  quốc gia (chính quyền) bù nhìn: 傀儡国家
  chính quyền bù nhìn do Nga giật dây: ロシアによる傀儡政権
  thành lập chính phủ bù nhìn: 傀儡政権を樹立する
  tổng thống bù nhìn: 傀儡大統領

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X