• n

  おまじない
  đây là bùa (may mắn) dùng để xua lũ bướm: これは、あがらないためのおまじないだ
  khi bạn thấy buồn thì gõ vào cây để cầu may mắn nhé: 憂うつな時には、木をたたいておまじないをしてみたら
  đưa cho ai lá bùa may mắn để (người ta) có thể làm gì: (人)が~できるようになるおまじないを教える

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X