• exp

    ちょうそく - [長足] - [TRƯỜNG TÚC]
    Kể từ đó chúng ta đã có được những tiến bộ rất lớn.: それ以来、長足の進歩が見られる。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X