• n

  ゆうかんな - [勇敢な]
  とつぜん - [突然]
  だいたん - [大胆]
  ざんにんな - [残忍な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X