• exp

    あきしょう - [厭き性] - [YẾM TÍNH]
    Anh ấy rất nhanh chán mọi thứ nên có thể nói anh ấy là người có bản chất hay thay đổi: 彼は物事にあき易くて、厭き性である人だと言える

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X