• v

  さいのう - [才能]
  てまえ - [手前]
  のう - [能] - [NĂNG]
  ほんりょう - [本領]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X