• n

  ほんのう - [本能]
  てぎわ - [手際]
  インスティンクト
  イド
  người có bản năng được giải phóng hoàn toàn : 完全に解放されたイドを持つ人間

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X