• adj

  かいていしょ - [改訂書]
  かいはん - [改版] - [CẢi PHẢN]
  việc sửa đổi: 改版する
  しゅうせいあん - [修正案] - [TU CHÍNH ÁN]
  ていせいしょ - [訂正書]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X