• exp

  ねんきんほけん - [年金保険] - [NIÊN KIM BẢO HIỂM]
  Lo ngại khi tầng lớp người trẻ tuổi ghét phải nộp tiền bảo hiểm trợ cấp lương hưu hàng năm.: 若年層が国民年金保険料の納付を嫌がっていることに不安を感じて
  Bảo hiểm trợ cấp năm cho người già, nạn nhân và người khuyết tật: 老齢者遺族廃疾者年金保険

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X