• v

  ふどう - [不同]
  そうはんする - [相反する]
  bất đồng (ý kiến, lợi ích): (意見・利害などが)相反する
  かちあう - [かち合う]
  bất đồng (ý kiến, lợi ích): (意見・利害などが)かち合う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X