• adj

  おす - [押す]
  Cô ấy vẫn đến trường bất kể trận ốm.: 彼女は病気を押して学校へ行った。
  とわず - [問わず]
  bất kể sự nguy hiểm đến tính mạng: 身の安全を問わない
  どんな
  Bất kể ai cũng có khuyết điểm.: どんな人でも欠点がある。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X