• adj

  びんぼう - [貧乏]
  ひんこん - [貧困]
  とぼしい - [乏しい] - [PHẠP]
  cuộc sống nghèo khổ bần cùng: 乏しい生活

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X