• exp

  てんち - [天地] - [THIÊN ĐỊA]
  bao phủ cả vòm trời: 天地を轟かす
  Xin thề với trời đất/ Thề với chúa trời/ thề có thiên địa chứng giám: 天地神明に誓う
  thần thoaị về sự tạo thành trời đất: 天地創造の神話

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X